Privacy Policy

Je privacy is van groot belang voor Staffplanning. Graag informeren wij je dan ook via onze Privacy Policy omtrent de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website, ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

Wat verzamelen wij?

Je kunt anoniem onze website bezoeken om meer over Staffplanning te weten te komen. Wij verzamelen regelmatig gegevens van gebruikers van onze website, zoals browsertype, duur van het bezoek, bezochte pagina’s etc. Met deze gegevens kunnen wij je niet identificeren. Wij verzamelen ook IP-adressen, maar deze informatie zal in het algemeen niet direct tot je identiteit herleidbaar zijn. Je IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van je ISP of bedrijfsnetwerk. Wij verzamelen enkel je persoonsgegevens als je vrijwillig je e-mailadres verstrekt.

Hoe gebruiken wij het?

Indien je ons je e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, gebruiken wij deze gegevens uitsluitend om je vragen te beantwoorden. Als in de toekomst binnen Staffplanning een reorganisatie (op welke wijze dan ook) plaatsvindt, kan het nodig zijn dat wij je persoonsgegevens moeten overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen je persoonsgegevens openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet- of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij je persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor wat voor een doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketingdoeleinden

Google Analytics

Staffplanning maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Staffplanning te helpen analyseren hoe je van de website gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor Staffplanning bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen voor Staffplanning en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de Safe Harbor-privacybeginsels en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Het plaatsen van deze cookies kun je weigeren, door je browser zo in te stellen dat je tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vind je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Hyperlinks

Voor je gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal cliënten van Staffplanning. Graag maken wij je erop attent dat indien je deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Staffplanning, van toepassing is op de activiteiten die op je deze websites verricht en de informatie die je daar openbaar maakt.

Beveiliging

Aangezien de online verstrekking van je persoonsgegevens aan Staffplanning puur vrijwillig is en deze gegevens ook niet speciaal gevoelig zijn, nemen wij geen maatregelen ter beveiliging. Wij gebruiken geen speciale encryptiemethodes. Voor meer informatie over de communicatie met Staffplanning en het gebruik van de website verwijzen wij je naar onze Disclaimer.

Wijzigingen

Staffplanning behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien je na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Wat doen wij met je gegevens ingevolge de privacywetgeving (GDPR-AVG)?

Wij gebruiken je gegevens voor wervingsdoeleinden t.b.v. onze opdrachtgevers met als doel:

a) Wanneer je een van onze recruiters benadert of solliciteert op een vacature, nemen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij verwerken je persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met je op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij je informeren over nieuwe vacatures of je uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving.

b) De rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doeleinde is je ‘toestemming’. Door je gegevens aan Staffplanning te verstrekken, stem je er uitdrukkelijk mee in dat je persoonsgegevens worden verwerkt voor het hierboven, onder a) beschreven doeleinde. Je hebt het recht om je toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming vóór de intrekking.

c) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde? Voor dit doeleinde verwerken wij je contactgegevens, foto’s, informatie in het kader van de aanwerving (zoals je cv, werkervaring, opleidingsgegevens etc.) en correspondentie met Staffplanning over sollicitaties (waaronder referenties).

d) Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden? Voor dit doeleinde worden je persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor je te hebben, kunnen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Wij bewaren je gegevens enkel als je hiervoor toestemming hebt gegeven.

e) Gegevens worden enkel en alleen verstrekt aan onze opdrachtgevers met jouw toestemming. Wij zenden nooit zonder in- dan wel toestemming persoonsgegevens aan derden.

Vragen en updates

Als je vragen of suggesties hebt ten aanzien van de privacy of als je de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt je contact met ons opnemen door een e-mail aan ons te sturen.