Privacy Policy

van Staffplanning

Uw privacy is van groot belang voor Staffplanning. Graag informeren wij u dan ook via onze Privacy Policy omtrent de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Wat verzamelen wij?

U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over Staffplanning te weten komen. Wij verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc.. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u vrijwillig uw e-mailadres verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie.

Vragen en updates

Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail (info@Staffplanning.nl) aan ons te sturen.

Hoe gebruiken wij het?

Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om uw onze nieuwsbrief te sturen dan wel uw vragen te beantwoorden. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd. Indien in de toekomst binnen Staffplanning een reorganisatie (op welke wijze dan ook) plaatsvindt, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor wat voor een doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing
doeleinden.

Google Analytics

Staffplanning maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Staffplanning te helpen analyseren hoe u van de website gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor Staffplanning bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de Websiteactiviteiten op te stellen voor Staffplanning en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de Safe Harborprivacybeginsels en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren, door uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik
van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Hyperlinks

Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal cliënten van Staffplanning. Graag maken wij u erop attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Staffplanning, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Beveiliging

Aangezien de online verstrekking van uw persoonsgegevens aan Staffplanning puur vrijwillig is en deze gegevens ook niet speciaal gevoelig zijn, nemen wij geen maatregelen ter beveiliging. Wij gebruiken geen speciale encryptiemethodes. Voor meer informatie over de communicatie met Staffplanning en het gebruik van de website verwijzen wij u naar onze
Disclaimer.

Wijzigingen

Staffplanning behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Wat doen wij met uw gegevens involge de privacy wetgeving (GDPR-AVG)?

Wij gebruiken die gegevens voor wervingsdoelseinden tbv onze opdrachtgevers.

Wat houdt dit doeleinde in?

(a) Wanneer u een van onze recruiters benadert, solliciteert op een vacature of u aanmeldt via de website van Staffplanning (http://www.staffplanning.nl) , nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving.

(b) Op basis van welke rechtsgrondslag doen wij dit voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde? De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw “toestemming”. Door uw gegevens aan Staffplanning te verstrekken stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het hierboven, onder a) beschreven doeleinde. U hebt het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

(c) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde? Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens, foto’s, informatie in het kader van de aanwerving (zoals uw cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etc.) en correspondentie met Staffplanning over sollicitaties (waaronder referenties).

(d) Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden? Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor u te hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Wij bewaren uw gegevens enkel als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

(e) Gegevens worden enkel en alleen verstrekt aan onze opdrachtgevers met uw
toestemming. Wij zenden nooit zonder in- dan wel toestemming persoonsgegevens aan
derden.

Vragen en updates

Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail (info@Staffplanning.nl) aan ons te sturen.